Cadro de mando Subvencións total Galicia 2022

mapa_galicia_1

I. Número convocatorias por entidade en Galicia

II. Orzamento convocatorias por entidade en Galicia

III. Principais cifras totais convocatorias Galicia

Orzamento 2022:

Total 226.294.944,52

Orzamento 2023  e sgtes.:

Total 1.625.000,00

Nº total convocatorias:

Total 134

Importe total convocatorias 2022:

Total 227.919.944,52

IV. Distribución gráfica das convocatorias por entidade Galicia

V. Táboa de convocatorias Galicia