Cadro de mando Subvencións total CCAA

mapa_ccaa_espana_1

I. Total número de convocatorias por Comunidade Autónoma

II. Total importe convocatorias publicadas por Comunidade Autónoma

III. Distribución gráfica das convocatorias por Comunidade Autónoma

Convocatorias publicasas (nº):

Total 970

Total Orzamento 2022:

Total 1.613.861.858,61

Total Orzamento 2023:

Total 147.993.159,68

Total Orzamento convocatorias:

Total 1.761.855.018,29

IV. Táboa de convocatorias por Comunidade Autónoma